Drukuj

 

 

   W dniu 9 marca 2018 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie wrzesień 2017r.-styczeń 2018r. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Konrad Katauczestnik zawodów II stopnia XLIV Olimpiady Historycznej (eliminacje pisemne i ustne) w dniach 13 i 26 stycznia w Rzeszowie; średnia ocen śródrocznych 5,33;

- za osiągnięcia sportowe: Bartosz Puchowskizawodnik Amatorskiego Klubu Sportowego ORKAN Nisko; w sezonie 2017/2018 startował w rozgrywkach Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Pilki Siatkowej wojewódzkiej ligi juniorów - drużyna zajęła III miejsce premiowane awansem do rozgrywek centralnych – ćwierćfinałów Mistrzostw Polski; średnia ocen śródrocznych 4,00;

- za aktywność społeczną: Robert Lesiczkaharcerz, pełni funkcję zastępowego w 18. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „ŻYWIOŁY” należącej do Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, cieszący się dużym szacunkiem wśród harcerzy, sumiennie wypełniający swoje obowiązki, biorący udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez drużynę czy Hufiec; wolontariusz w VI Kweście „Ratujmy zabytkowe groby” w Rudniku nad Sanem, uczestnik m.in. zbiórek żywności w ramach akcji charytatywnych Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas „Tak. Pomagam”, 21 Świątecznej Zbiórki Żywności Banku Żywności w Tarnobrzegu; wolontariusz podczas kursu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu „Razem bezpiecznie na terenie powiatu niżańskiego” dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; średnia ocen śródrocznych 4,44.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w dniu 23 marca br. W obecności grona nauczycieli i uczniów sekretarz Fundacji Anna Straub oraz dyrektor „CZARNIECKIEGO” Jerzy Stelmach uhonorowali Laureatów 5. edycji pamiątkowymi dyplomami. W swoim przemówieniu Anna Straub podkreśliła rolę tego wyróżnienia i życiowej szansy, jaką otrzymują niewątpliwie uzdolnieni młodzi ludzie.

Przypomnijmy, że w dotychczasowych czterech edycjach stypendia otrzymało 16 uczniów na łączną kwotę 20 tys. zł.

Uroczystość wręczenia stypendiów połączona była z wręczenie przez dyrektora Jerzego Stelmacha POCHWAŁ DYREKTORA SZKOŁY dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym wyróżnili wysokimi osiągnięciami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz w pracy na rzecz społeczności lokalnej w formie wolontariatu.