W dniu 10 października 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Katarzyna Chrapko – Nagroda podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków ISIF w Stambule (Turcja)  od Portugalskiego Stowarzyszenia Wynalazców dla Młodego Europejskiego Wynalazcy za wynalazek „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego światła niskoenergetycznego, generowanego przez diody LED, do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka” (marzec 2016); Złoty Medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków ISIF w Stambule (Turcja) (marzec 2016); Złota Nagroda podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości i Innowacji (i-ENVEX)  w Perlis (Malezja) (kwiecień 2016); finalistka Polskiej Edycji 28. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (Warszawa, kwiecień 2016); Złoty Medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Kobiet w Korei Południowej (KIWIE) (czerwiec 2016); Laureatka I nagrody IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Młodego Innowatora za współautorstwo projektu „Strażnik zdrowia i dobrego samopoczucia” (Warszawa, czerwiec 2016); średnia ocen rocznych 5,63;

- za osiągnięcia sportowe: Barbara Trybowska – XIV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek do lat 16 w szachach (Szklarska Poręba, marzec 2016); I miejsce w Szachowych Drużynowych Mistrzostwach Polski III liga Podkarpacka Juniorów na 2016 rok - Szachownica nr 5 (Rzeszów, kwiecień 2016); III miejsce w Finale Wojewódzkim 58. Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o "Złotą Wieżę" - szachownica nr IV (Czarna, kwiecień 2016); I miejsce w Turnieju Szachowym o Puchar Wojewody Podkarpackiego (Radymno, kwiecień 2016); I miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Szachach - kategoria dziewcząt (Górno, czerwiec 2016); IV miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorek do 17 lat w Szachach (Leżajsk, czerwiec 2016); VI miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach błyskawicznych dziewcząt do lat 16 (Koszalin, sierpień 2016); średnia ocen rocznych 5,06;

- za aktywność społeczną: Natalia Jabłońska – udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo na terenie Niska: „Jak nie czytam, jak czytam” oraz Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „ Quo vadis”; udział m.in. w przygotowaniu i przeprowadzeniu Wielkanocnej Zbiórki Żywności (akcja organizowana przez Bank Żywności w Tarnobrzegu i Związek Harcerstwa Polskiego) i Gminnego Dnia Dziecka (akcja pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko przez Komendę Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, Urząd Gminy i Miasta Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”); udział w pracach wolontariatu angażując się w rejestrację potencjalnych dawców szpiku i animację zabaw dla dzieci podczas imprezy plenerowej „Majówka z Czarnieckim, czyli nauka integruje pokolenia” (Nisko, maj 2016), średnia ocen rocznych 5,1;

- w kategorii Pomoc socjalna: Ewa Dryja – średnia ocen rocznych 5,00.

Fundacja Kulczykow logo m

 

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 września 2016 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2016/2017.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

  

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-  Osiągnięcia naukowe,

-  Osiągnięcia sportowe,

-  Aktywność społeczna,

-  Pomoc socjalna.

    

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy informację, że stypendystka Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Katarzyna Baran uzyskała tytuł Laureata XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej.

Życzymy dalszych sukcesów.

stypendium 2016 123 marca 2016 r. pierwsi niżańscy licealiści otrzymali stypendia Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków.

Przyznane stypendia uwzględniły osiągnięcia uczniów za okres od września 2015 roku do stycznia 2016 roku. Listy gratulacyjne wręczyła licealistom Anna Straub, z upoważnienia Prezesa Fundacji Tadeusza Kulczyka oraz dyrektor szkoły Jerzy Stelmach.

Pierwszymi stypendystami zostali:

- za osiągnięcia naukowe: Katarzyna Baran;

- za osiągnięcia sportowe: Jakub Haduch;

- za aktywność społeczną: Jagoda Kołodziej.

Zarząd Fundacji przyznał również jedno stypendium socjalne.

Stypendia wręczone zostały w obecności nauczycieli i uczniów szkoły. Uroczystość połączona została z wręczeniem POCHWAŁ DYREKTORA SZKOŁY uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie i w pracy społecznej.

W dniu 19 marca 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2015/2016 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Katarzyna Baran – I miejsce w finale diecezjalnym XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej „Święty Jan Paweł II wychowawca młodego pokolenia”, zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego; średnia ocen śródrocznych 5,20;

- za osiągnięcia sportowe: Jakub Haduch – wicemistrz Podkarpacia w piłce siatkowej w kategorii kadetów, zakwalifikowany do 1/4 Finału Mistrzostw Polski Kadetów; średnia ocen śródrocznych 5,38;

- za aktywność społeczną: Jagoda Kołodziej – aktorka Teatru „Kontynuacja” działającego przy Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, kilkakrotnie występowała w spektaklach, z których dochód przeznaczony był dla chorych mieszkańców Niska, zaangażowana w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Bank Żywności, koordynatorka spotkań wolontariuszy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, przygotowujących przyjęcie pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży, średnia ocen śródrocznych 4,33.

Zarząd Fundacji przyznał również jedno stypendium socjalne.

 

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

* Osiągnięcia naukowe,

* Osiągnięcia sportowe,

* Aktywność społeczna,

* Pomoc socjalna.

 

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 11 lutego 2016 r. i kończy 29 lutego 2016 r.

 

 

 

12654344 961694577229526 415972836440321726 nW dniu 5 lutego br., bezpośrednio po oficjalnej inauguracji działalności Fundacji w LO w Nisku, władze Fundacji wzięły udział w spotkaniu ze Starostą Niżańskim Panem Robertem Bednarzem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Panem Januszem Nawrockim.

Starosta Niżański jeszcze raz dziękował za cenną rodzinną inicjatywę przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży. Mówił również o wielkiej szansie, jaką dla swojego rozwoju otrzymało szkolnictwo ponadgimnazjalne Powiatu Niżańskiego.

W spotkaniu Fundację reprezentowali Bronisława i Tadeusz Kulczykowie, Joanna Kulczyk-Sobota, Anna Straub, Tomasz Kulczyk, Jerzy Stelmach i Marek Urban.

Na zakończenie Starosta Niżański i Prezes Fundacji wymienili się pamiątkowymi prezentami i deklarowali dalszą współpracę.

 

fundacjakulczykow5 lutego 2016 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zainaugurowała swoją działalność na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Tym samym „Czarniecki” stał się beneficjentem programu stypendialnego Fundacji.

W swoim wystąpieniu założyciele Fundacji Bronisława i Tadeusz Kulczykowie, absolwenci niżańskiego liceum z 1962 roku, zgodnie podkreślili, że życiowego sukcesu nie odnieśliby, gdyby nie wychowanie i wiedza wyniesione ze szkoły przy Placu Wolności. Utworzenie Fundacji traktują jako spłatę długu wobec swojej Alma Mater.

Porozumienie o współpracy sygnowali Prezes Zarządu Fundacji Tadeusz Kulczyk i Dyrektor LO Jerzy Stelmach.

Uroczystość inauguracji działalności Fundacji i podpisania porozumienia zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, społeczności szkolnej i mediów. O potrzebie i zaletach filantropii mówili Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Nawrocki, Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO Marek Urban, Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Oleksak. Rys historyczny mecenatu wygłosił dr Konrad Krzyżak.

Przypomnijmy, że celem działań organizacji jest fundowanie stypendiów socjalnych, sportowych i naukowych dla uczniów liceum; organizowanie na terenie szkoły akcji promujących ochronę zdrowia dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla przyszłych wolontariuszy; zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin.

 

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 27 listopada 2015 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków uzyskała osobowość prawną. Celem Fundacji jest m. in. udzielanie pomocy w różnych obszarach uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarneckiego w Nisku.

IMAGE STYPENIUM FUNDACJI BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW – SESJA WIOSENNA 2018/2019 Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza...
IMAGE     30 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zaprasza na uroczystość wręczenia stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019, która odbędzie się 30 października 2018r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej Liceum...
IMAGE  Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE        W dniu 9 marca 2018 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018 oraz z kandydaturami...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku...
IMAGE   W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
IMAGE          W imieniu Prezesa Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Pana Tadeusza Kulczyka oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Pana Jerzego Stelmacha zapraszamy na uroczyste podsumowaniu III Edycji Programu...
IMAGE    Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE Druga edycja Programu Stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zakończona. Z uwagą przyglądamy się losom naszych stypendystów.    Katarzyna Chrapko za rozwiązanie innowacyjne dotyczące pracy pn. „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego...
IMAGE   Zapraszamy do wysłuchania relacji z wręczenia stypendiów na antenie Telewizji Miejskiej Stalowa Wola: „Kolejni stypendyści” http://www.tvmstalowawola.pl/index.php/aktualnosci/2246-vimeo-id-190693639
IMAGE     2 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miało miejsce uroczyste podsumowanie II Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów połączone z wręczeniem stypendiów. Na uroczystości obecni byli założyciele Fundacji, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie, Starosta Niżański...
IMAGE W dniu 10 października 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
IMAGE   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 września 2016 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w...
Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy informację, że stypendystka Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Katarzyna Baran uzyskała tytuł Laureata XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej. Życzymy dalszych sukcesów.
IMAGE 23 marca 2016 r. pierwsi niżańscy licealiści otrzymali stypendia Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. Przyznane stypendia uwzględniły osiągnięcia uczniów za okres od września 2015 roku do stycznia 2016 roku. Listy gratulacyjne wręczyła licealistom Anna Straub, z upoważnienia...
W dniu 19 marca 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2015/2016 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
  Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi...
IMAGE   W dniu 5 lutego br., bezpośrednio po oficjalnej inauguracji działalności Fundacji w LO w Nisku, władze Fundacji wzięły udział w spotkaniu ze Starostą Niżańskim Panem Robertem Bednarzem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Panem Januszem Nawrockim. Starosta Niżański...
IMAGE 5 lutego 2016 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zainaugurowała swoją działalność na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Tym samym „Czarniecki” stał się beneficjentem programu stypendialnego Fundacji. W swoim wystąpieniu...
Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 27 listopada 2015 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków uzyskała osobowość prawną. Celem Fundacji jest m. in. udzielanie pomocy w różnych obszarach uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarneckiego w Nisku.