Drukuj

 Fundacja Kulczykow logo m

W dniu 07 października 2019 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2019/2020 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie luty 2019r.-sierpień 2019r. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Mikołaj Wybacz – III miejsce w kategorii C IX Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia – M.Wybacz, St.Madej, B.Taper, K.Wdowiak, M.Łyko (marzec 2019); wyróżnienie w XVIII Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych w kategorii II do lat 16 (Gorlice, kwiecień 2019); wyróżnienie w kat. 10 zespół kameralny uczniów szkoły muzycznej II stopnia podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego im. prof. Mirosława Niziurskiego (marzec 2019); wyróżnienie w kat. 8 SM II stopnia – solista w wieku 15-16 lat podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego im. prof. Mirosława Niziurskiego (marzec 2019); laureat XXIX Lubelskiego Przeglądu Akordeonowego uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Kwintet akordeonowy – M.Wybacz, St.Madej, K.Wdowiak, M.Łyko, B.Taper. I miejsce kat. VII. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Nauczyciel: Krzysztof Garbacz (Lublin, maj 2019); laureat XXIX Lubelskiego Przeglądu Akordeonowego uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.. I miejsce kat. V. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Nauczyciel: Krzysztof Garbacz (Lublin, maj 2019); tytuł laureata i 5 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS - sesja zimowa (Warszawa, marzec 2019); średnia ocen rocznych 5,28;

- za osiągnięcia sportowe: Natalia Siek – tancerka Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokoł”; zdobywczyni z zespołem VI miejsca podczas XVI Mistrzostw Europy Mażoretek (Gyor (Węgry), sierpień 2019); III miejsce podczas Mistrzostw Polski Mażoretek (BATON SCENA SENIOR) (Krzywiń, czerwiec 2019); IV miejsce podczas Mistrzostww Polski Mażoretek (BATON PRZEMARSZ SENIOR) (Krzywiń, czerwiec 2019); VII miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT (Cmolas maj 2019); średnia ocen rocznych 4,83;

- za aktywność społeczną: Julia Janiec – będąc w grupie Liderów Młodzieżowych opracowała i poprowadziła warsztatowe zajęcia profilaktyczno- wychowawcze wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli w ramach projektu „CHROŃMY MŁODOŚĆ”; uczestniczka zbiórki darów dla podopiecznych Fundacji KOCIA WYSPA; średnia ocen śródrocznych 4,88;

- w kategorii Pomoc socjalna: Kinga Cebula – średnia ocen rocznych 5,06.