Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2021r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

W sesji jesiennej w roku szkolnym 2021/2022 stypendium przyznawane będzie w trzech kategoriach:

-                  Osiągnięcia naukowe,

-                  Osiągnięcia sportowe,

-                  Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 17 listopada 2021 r. i kończy 23 listopada 2021 r. o godz. 14.00. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

- Osiągnięcia naukowe,

- Osiągnięcia sportowe,

- Aktywność społeczna,

- Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 16 lutego 2021 r. i kończy 23 lutego 2021 r. o godz. 12.00. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Regulamin przyznawania Stypendium(link)

Pobierz Wniosek (link)

Fundacja Kulczykow logo m

   

  

W dniu 02 listopada 2020 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2020/2021 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie luty 2020r.-sierpień 2020r.

Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Anna Tomecka – laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty (Lublin 2020); finalistka etapu wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty (Lublin 2020); średnia ocen rocznych 5,83;

- za osiągnięcia sportowe: Philip Pliszka – tancerz tańca towarzyskiego Szkoły Tańca „JUST DANCE”; osiągnięcia to VI miejsce w kategorii 14-15 lat w klasie D w stylu standardowym podczas Ogolnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Piask – para K.Bajdas, P.Pliszka (Piaski, marzec 2020), V miejsce w kategorii 14-15 lat w klasie D w stylu latynoamerykańskim podczas Międzynarodowego Turnieju Tańca Garwolin 2020 – para K.Bajdas, P.Pliszka (Garwolin, luty 2020) oraz IV miejsce w kategorii 14-15 lat w klasie D w stylu standardowym podczas Międzynarodowego Turnieju Tańca Garwolin 2020 – para K.Bajdas, P.Pliszka (Garwolin, luty 2020); średnia ocen rocznych 4,78;

- za aktywność społeczną: Weronika Wasyl – harcerka; w lutym 2020r. pozytywnie zakończyła próbę instruktorską, a tym samym uzyskała uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wypoczynku na obozie harcerskim oraz samodzielne prowadzenie zajęć w ramach działalności harcerskiej; jako przyboczna 16 drużyny Harcerskiej „Knieja” mimo ograniczonej możliwości prowadzenia zajęć, w reżimie sanitarnym przygotowywała i prowadziła zbiórki harcerskie dla harcerzy z Niska; brała aktywny udział w lokalnych obchodach rocznic historycznych (sierpień 2020); aktywnie brała udział w życiu społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku; średnia ocen rocznych 5,40;

- w kategorii Pomoc socjalna: Łucja Szuba – średnia ocen rocznych 5,78.

  

Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 29 września 2020r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

  • Osiągnięcia naukowe,
  • Osiągnięcia sportowe,
  • Aktywność społeczna,
  • Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 02 października 2020 r. i kończy 08 października 2020 r. o godz. 12.00. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Ze względu na czasowe zawieszenie działalności szkoły w poprzednim semestrze nie mogła odbyć się oficjalna uroczystość wręczenia stypendiów. W maju założyciele Fundacji Bronisława i Tadeusz Kulczykowie odwiedzili naszą szkołę, by przekazać dyplomy stypendystom w sesji wiosennej w roku szkolnym 2019/2020. Przypomnijmy, że stypendia otrzymali: w kategorii osiągnięcia naukowe – Oliwia Szewczyk, w kategorii aktywność społeczna – Tomasz Kluk.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

Fundacja Kulczykow logo m

  

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 04 marca 2020r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-                     Osiągnięcia naukowe,

-                     Osiągnięcia sportowe,

-                     Aktywność społeczna,

-                     Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 06 marca 2020 r. i kończy 12marca 2020 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

stypendysci 28 11201928 listopada w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, połączone z podsumowaniem I edycji „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA” realizowanej przez Rzeszowską Wyższą Szkołę Prawa iAdministracji. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: prorektor ds. ogólnych WSPiA dr Bożena Sowa, Starosta NiżańskiRobert Bednarz, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Folta, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, dyrektor niżańskiego oddziału Banku PKOBP Renata Karnat, sekretarz Zarządu Fundacji Anna Straub, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Nisku Marek Urban.

StypendiaFundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków.

Pierwszą część uroczystości poprowadził dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Jerzy Stelmach. W swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania Fundacji, sylwetki fundatorów – Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Nisko, kategorie udzielania pomocy wyróżniającej się lub potrzebującej pomocy socjalnej młodzieży. Podkreślił, że do tej pory stypendiami na łączną kwotę ponad 30 000 zł obdarowano 25 uczniów.

Starosta niżański, Robert Bednarz wyraził słowa uznania dla utalentowanej młodzieży, która na różnych płaszczyznach rozwija swoje pasje i zainteresowania, promując nie tylko środowisko lokalne, ale i Polskę. Wyraził nadzieję, że otrzymane stypendia pozwolą na dalszy rozwój i zbliżą do osiągnięcia zamierzonych celów.

W sesji jesiennej w roku szkolnym 2019/2010 wyróżnienia otrzymali:

-za osiągnięcia naukowe: Mikołaj Wybacz- matematyk i akordeonista;

-za osiągnięcia sportowe: Natalia Siek - mażoretka i szczypiornistka;

-za aktywność społeczną: Julia Janiec – wolontariuszka i liderka projektów;

-w kategorii pomoc socjalna: Kinga Cebula.

Miłym akcentem uroczystości był dwukrotny występ akordeonisty Mikołaja Wybacza, który wykonał „Sonatę nr 2, cz. III” Władysława Zołotariowa oraz „ Petit boutique” Otto Eckelmanna.

Podsumowanie I edycji „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA”

Prowadzącymi drugiej części uroczystości byli uczniowie liceum, którzy przypomnieli założenia „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA” realizowanej na terenie szkoły od 1 stycznia br. do 31 października 2021r. „Czarniecki” znalazł się wśród 10 szkół z Podkarpacia wytypowanych spośród 57 szkół województwa podkarpackiego. Klasy o profilu humanistyczno-prawniczym miały okazję wziąć udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, wśród której znaleźli się m.in. byli komendanci powiatowi i miejscy policji, naczelnicy Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie oraz Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono również dokumentację realizacji projektu. Prorektor Rzeszowskiej Szkoły Wyższej WSPiA, dr Bożena Sowa, wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę z niżańskim liceum.

Miłym akcentem uroczystości były podziękowania dla pełnomocnika rektora Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, generała Józefa Gdańskiego, za promowanie niżańskiej szkoły w środowisku lokalnym.

Uczestnicy „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA” otrzymali dyplomy od przedstawicieli władz WSPiA oraz koordynatorki projektu w LO, Anny Andres.

Edukacja prawna prowadzona od kilku lat na terenie „Czarnieckiego” pokazuje zupełnie nową jakość nauczania wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę książkową, ale mają coraz wyższą świadomość prawną i poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez nich decyzje.

 

 Fundacja Kulczykow logo m

W dniu 07 października 2019 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2019/2020 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie luty 2019r.-sierpień 2019r. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Mikołaj Wybacz – III miejsce w kategorii C IX Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia – M.Wybacz, St.Madej, B.Taper, K.Wdowiak, M.Łyko (marzec 2019); wyróżnienie w XVIII Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych w kategorii II do lat 16 (Gorlice, kwiecień 2019); wyróżnienie w kat. 10 zespół kameralny uczniów szkoły muzycznej II stopnia podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego im. prof. Mirosława Niziurskiego (marzec 2019); wyróżnienie w kat. 8 SM II stopnia – solista w wieku 15-16 lat podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego im. prof. Mirosława Niziurskiego (marzec 2019); laureat XXIX Lubelskiego Przeglądu Akordeonowego uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Kwintet akordeonowy – M.Wybacz, St.Madej, K.Wdowiak, M.Łyko, B.Taper. I miejsce kat. VII. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Nauczyciel: Krzysztof Garbacz (Lublin, maj 2019); laureat XXIX Lubelskiego Przeglądu Akordeonowego uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.. I miejsce kat. V. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Nauczyciel: Krzysztof Garbacz (Lublin, maj 2019); tytuł laureata i 5 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS - sesja zimowa (Warszawa, marzec 2019); średnia ocen rocznych 5,28;

- za osiągnięcia sportowe: Natalia Siek – tancerka Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokoł”; zdobywczyni z zespołem VI miejsca podczas XVI Mistrzostw Europy Mażoretek (Gyor (Węgry), sierpień 2019); III miejsce podczas Mistrzostw Polski Mażoretek (BATON SCENA SENIOR) (Krzywiń, czerwiec 2019); IV miejsce podczas Mistrzostww Polski Mażoretek (BATON PRZEMARSZ SENIOR) (Krzywiń, czerwiec 2019); VII miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT (Cmolas maj 2019); średnia ocen rocznych 4,83;

- za aktywność społeczną: Julia Janiec – będąc w grupie Liderów Młodzieżowych opracowała i poprowadziła warsztatowe zajęcia profilaktyczno- wychowawcze wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli w ramach projektu „CHROŃMY MŁODOŚĆ”; uczestniczka zbiórki darów dla podopiecznych Fundacji KOCIA WYSPA; średnia ocen śródrocznych 4,88;

- w kategorii Pomoc socjalna: Kinga Cebula – średnia ocen rocznych 5,06.

 

Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2019r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-                     Osiągnięcia naukowe,

-                     Osiągnięcia sportowe,

-                     Aktywność społeczna,

-                     Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 18 września 2019 r. i kończy 25 września 2019 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

Fundacja Kulczykow logo m

STYPENIUM FUNDACJI BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW – SESJA WIOSENNA 2018/2019

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-                     Osiągnięcia naukowe,

-                     Osiągnięcia sportowe,

-                     Aktywność społeczna,

-                     Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 01 marca 2019 r. i kończy 07 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

 

 Fundacja Kulczykow logo m

fundacja 10 201830 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie – założyciele rodzinnej Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, Sekretarz Fundacji Anna Straub oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Marek Urban.

Zgromadzonych gości powitał dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Jerzy Stelmach. W przemówieniu wspomniał o zasługach śp. Marii Ratajczak w powstaniu Fundacji Państwa Kulczyków.

Starosta Niżański wyraził wdzięczność fundatorom za ich charytatywną aktywność na rzecz uczniów niżańskiego liceum. W dowód szacunku i uznania przekazał Państwu Kulczykom albumową publikację „Ziemia Niżańska. Królewszczyzny, dobra kameralne, powiat”.

Prezes Fundacji Tadeusz Kulczyk potwierdził chęć kontynuacji działalności Fundacji, pogratulował uczniom osiągnięć, a dyrektorowi i nauczycielom podziękował za wspieranie uzdolnień młodzieży i proces rekrutacyjny stypendystów.

Historię i cele Fundacji przybliżył wszystkim obecnym prowadzący uroczystość Konrad Kata.

Dyrektor Jerzy Stelmach zaprezentował beneficjentów VI edycji Programu Stypendialnego.

Za osiągnięcia naukowe - Kinga Ciosmak, która jest finalistką XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, zdobywczynią III miejsca w etapie diecezjalnym tejże olimpiady. Średnia ocen rocznych uczennicy to 4,8.

Za osiągnięcia sportowe - Barbara Trybowska, która po raz drugi uhonorowana została stypendium. Barbara jest szachistką, zawodniczką UKS „Orlik” w Rudniku nad Sanem, zdobywczynią m. in. XVI miejsca w Finale Mistrzostw Polski Juniorów 2018 – grupa D18 (Jastrzębia Góra, marzec 2018), I miejsca na szachownicy nr 6 w Drużynowych Mistrzostwach Polski – III Liga Seniorów (Kolbuszowa, maj 2018), I miejsca w Finale Wojewódzkim Licealiady – kategoria dziewcząt – szachy (Górno, maj 2018), XIV miejsca w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich – D 18 (Wrocław, sierpień 2018) oraz V miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych dziewcząt do lat 18 (Wrocław, sierpień 2018)Średnia ocen rocznych to 4,89.

Za aktywność społeczną - Julia Pałka. Uczennica niżańskiego LO jest harcerką, przyboczną 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Eldorado” w Ulanowie należącej do Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, sumiennie wypełniająca swoje obowiązki, biorąca udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez drużynę; współpracowała z gazetką parafialną „Wspólnota Trójcy Świętej” oraz ze szkolną gazetką „Krecik” w Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. Była przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. Średnia ocen rocznych 5,06.

W kategorii pomoc socjalna - Karolina Spieczny, która w nauce w poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,75.

W imieniu stypendystów głos zabrała Barbara Trybowska, dziękując za przyznane nagrody finansowe i możliwość rozwijania pasji oraz zainteresowań. Na zakończenie delegacja nagrodzonych złożyła Fundatorom gratulacje z okazji wyróżnienia ich tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Nisko”.

Uroczystość uatrakcyjnił występ artystyczny Patrycji Krawiec i Julii Woźniak.

 

Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zaprasza na uroczystość wręczenia stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019, która odbędzie się 30 października 2018r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, pl. Wolności 3.

 

Fundacja Kulczykow logo m

 Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

         Osiągnięcia naukowe,

                  Osiągnięcia sportowe,

                  Aktywność społeczna,

                  Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 5 października 2018 r. i kończy 11 października 2018 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

 

 

   W dniu 9 marca 2018 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie wrzesień 2017r.-styczeń 2018r. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Konrad Katauczestnik zawodów II stopnia XLIV Olimpiady Historycznej (eliminacje pisemne i ustne) w dniach 13 i 26 stycznia w Rzeszowie; średnia ocen śródrocznych 5,33;

- za osiągnięcia sportowe: Bartosz Puchowskizawodnik Amatorskiego Klubu Sportowego ORKAN Nisko; w sezonie 2017/2018 startował w rozgrywkach Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Pilki Siatkowej wojewódzkiej ligi juniorów - drużyna zajęła III miejsce premiowane awansem do rozgrywek centralnych – ćwierćfinałów Mistrzostw Polski; średnia ocen śródrocznych 4,00;

- za aktywność społeczną: Robert Lesiczkaharcerz, pełni funkcję zastępowego w 18. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „ŻYWIOŁY” należącej do Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, cieszący się dużym szacunkiem wśród harcerzy, sumiennie wypełniający swoje obowiązki, biorący udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez drużynę czy Hufiec; wolontariusz w VI Kweście „Ratujmy zabytkowe groby” w Rudniku nad Sanem, uczestnik m.in. zbiórek żywności w ramach akcji charytatywnych Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas „Tak. Pomagam”, 21 Świątecznej Zbiórki Żywności Banku Żywności w Tarnobrzegu; wolontariusz podczas kursu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu „Razem bezpiecznie na terenie powiatu niżańskiego” dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; średnia ocen śródrocznych 4,44.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w dniu 23 marca br. W obecności grona nauczycieli i uczniów sekretarz Fundacji Anna Straub oraz dyrektor „CZARNIECKIEGO” Jerzy Stelmach uhonorowali Laureatów 5. edycji pamiątkowymi dyplomami. W swoim przemówieniu Anna Straub podkreśliła rolę tego wyróżnienia i życiowej szansy, jaką otrzymują niewątpliwie uzdolnieni młodzi ludzie.

Przypomnijmy, że w dotychczasowych czterech edycjach stypendia otrzymało 16 uczniów na łączną kwotę 20 tys. zł.

Uroczystość wręczenia stypendiów połączona była z wręczenie przez dyrektora Jerzego Stelmacha POCHWAŁ DYREKTORA SZKOŁY dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym wyróżnili wysokimi osiągnięciami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz w pracy na rzecz społeczności lokalnej w formie wolontariatu.

 

 

IMAGE   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2021r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w...
IMAGE        W dniu 02 listopada 2020 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2020/2021 oraz z...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 29 września 2020r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w...
IMAGE    Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 04 marca 2020r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana...
IMAGE 28 listopada w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, połączone z podsumowaniem I edycji „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA” realizowanej przez Rzeszowską Wyższą Szkołę Prawa iAdministracji....
IMAGE   W dniu 07 października 2019 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2019/2020 oraz z kandydaturami uczniów...
IMAGE   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2019r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE STYPENIUM FUNDACJI BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW – SESJA WIOSENNA 2018/2019 Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza...
IMAGE     30 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zaprasza na uroczystość wręczenia stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019, która odbędzie się 30 października 2018r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej Liceum...
IMAGE  Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE        W dniu 9 marca 2018 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018 oraz z kandydaturami...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku...
IMAGE   W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
IMAGE          W imieniu Prezesa Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Pana Tadeusza Kulczyka oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Pana Jerzego Stelmacha zapraszamy na uroczyste podsumowaniu III Edycji Programu...
IMAGE    Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE Druga edycja Programu Stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zakończona. Z uwagą przyglądamy się losom naszych stypendystów.    Katarzyna Chrapko za rozwiązanie innowacyjne dotyczące pracy pn. „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego...
IMAGE   Zapraszamy do wysłuchania relacji z wręczenia stypendiów na antenie Telewizji Miejskiej Stalowa Wola: „Kolejni stypendyści” http://www.tvmstalowawola.pl/index.php/aktualnosci/2246-vimeo-id-190693639
IMAGE     2 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miało miejsce uroczyste podsumowanie II Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów połączone z wręczeniem stypendiów. Na uroczystości obecni byli założyciele Fundacji, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie, Starosta Niżański...
IMAGE W dniu 10 października 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
IMAGE   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 września 2016 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w...
Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy informację, że stypendystka Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Katarzyna Baran uzyskała tytuł Laureata XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej. Życzymy dalszych sukcesów.
IMAGE 23 marca 2016 r. pierwsi niżańscy licealiści otrzymali stypendia Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. Przyznane stypendia uwzględniły osiągnięcia uczniów za okres od września 2015 roku do stycznia 2016 roku. Listy gratulacyjne wręczyła licealistom Anna Straub, z upoważnienia...
W dniu 19 marca 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2015/2016 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
  Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi...
IMAGE   W dniu 5 lutego br., bezpośrednio po oficjalnej inauguracji działalności Fundacji w LO w Nisku, władze Fundacji wzięły udział w spotkaniu ze Starostą Niżańskim Panem Robertem Bednarzem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Panem Januszem Nawrockim. Starosta Niżański...
IMAGE 5 lutego 2016 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zainaugurowała swoją działalność na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Tym samym „Czarniecki” stał się beneficjentem programu stypendialnego Fundacji. W swoim wystąpieniu...
Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 27 listopada 2015 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków uzyskała osobowość prawną. Celem Fundacji jest m. in. udzielanie pomocy w różnych obszarach uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarneckiego w Nisku.