Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2019r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-                     Osiągnięcia naukowe,

-                     Osiągnięcia sportowe,

-                     Aktywność społeczna,

-                     Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 18 września 2019 r. i kończy 25 września 2019 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

Fundacja Kulczykow logo m

STYPENIUM FUNDACJI BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW – SESJA WIOSENNA 2018/2019

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-                     Osiągnięcia naukowe,

-                     Osiągnięcia sportowe,

-                     Aktywność społeczna,

-                     Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 01 marca 2019 r. i kończy 07 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

 

 Fundacja Kulczykow logo m

fundacja 10 201830 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie – założyciele rodzinnej Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, Sekretarz Fundacji Anna Straub oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Marek Urban.

Zgromadzonych gości powitał dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Jerzy Stelmach. W przemówieniu wspomniał o zasługach śp. Marii Ratajczak w powstaniu Fundacji Państwa Kulczyków.

Starosta Niżański wyraził wdzięczność fundatorom za ich charytatywną aktywność na rzecz uczniów niżańskiego liceum. W dowód szacunku i uznania przekazał Państwu Kulczykom albumową publikację „Ziemia Niżańska. Królewszczyzny, dobra kameralne, powiat”.

Prezes Fundacji Tadeusz Kulczyk potwierdził chęć kontynuacji działalności Fundacji, pogratulował uczniom osiągnięć, a dyrektorowi i nauczycielom podziękował za wspieranie uzdolnień młodzieży i proces rekrutacyjny stypendystów.

Historię i cele Fundacji przybliżył wszystkim obecnym prowadzący uroczystość Konrad Kata.

Dyrektor Jerzy Stelmach zaprezentował beneficjentów VI edycji Programu Stypendialnego.

Za osiągnięcia naukowe - Kinga Ciosmak, która jest finalistką XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, zdobywczynią III miejsca w etapie diecezjalnym tejże olimpiady. Średnia ocen rocznych uczennicy to 4,8.

Za osiągnięcia sportowe - Barbara Trybowska, która po raz drugi uhonorowana została stypendium. Barbara jest szachistką, zawodniczką UKS „Orlik” w Rudniku nad Sanem, zdobywczynią m. in. XVI miejsca w Finale Mistrzostw Polski Juniorów 2018 – grupa D18 (Jastrzębia Góra, marzec 2018), I miejsca na szachownicy nr 6 w Drużynowych Mistrzostwach Polski – III Liga Seniorów (Kolbuszowa, maj 2018), I miejsca w Finale Wojewódzkim Licealiady – kategoria dziewcząt – szachy (Górno, maj 2018), XIV miejsca w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich – D 18 (Wrocław, sierpień 2018) oraz V miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych dziewcząt do lat 18 (Wrocław, sierpień 2018)Średnia ocen rocznych to 4,89.

Za aktywność społeczną - Julia Pałka. Uczennica niżańskiego LO jest harcerką, przyboczną 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Eldorado” w Ulanowie należącej do Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, sumiennie wypełniająca swoje obowiązki, biorąca udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez drużynę; współpracowała z gazetką parafialną „Wspólnota Trójcy Świętej” oraz ze szkolną gazetką „Krecik” w Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. Była przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. Średnia ocen rocznych 5,06.

W kategorii pomoc socjalna - Karolina Spieczny, która w nauce w poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,75.

W imieniu stypendystów głos zabrała Barbara Trybowska, dziękując za przyznane nagrody finansowe i możliwość rozwijania pasji oraz zainteresowań. Na zakończenie delegacja nagrodzonych złożyła Fundatorom gratulacje z okazji wyróżnienia ich tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Nisko”.

Uroczystość uatrakcyjnił występ artystyczny Patrycji Krawiec i Julii Woźniak.

 

Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zaprasza na uroczystość wręczenia stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019, która odbędzie się 30 października 2018r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, pl. Wolności 3.

 

Fundacja Kulczykow logo m

 Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

         Osiągnięcia naukowe,

                  Osiągnięcia sportowe,

                  Aktywność społeczna,

                  Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 5 października 2018 r. i kończy 11 października 2018 r. o godz. 12.00.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)

 

 

   W dniu 9 marca 2018 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów za osiągnięcia w okresie wrzesień 2017r.-styczeń 2018r. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Konrad Katauczestnik zawodów II stopnia XLIV Olimpiady Historycznej (eliminacje pisemne i ustne) w dniach 13 i 26 stycznia w Rzeszowie; średnia ocen śródrocznych 5,33;

- za osiągnięcia sportowe: Bartosz Puchowskizawodnik Amatorskiego Klubu Sportowego ORKAN Nisko; w sezonie 2017/2018 startował w rozgrywkach Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Pilki Siatkowej wojewódzkiej ligi juniorów - drużyna zajęła III miejsce premiowane awansem do rozgrywek centralnych – ćwierćfinałów Mistrzostw Polski; średnia ocen śródrocznych 4,00;

- za aktywność społeczną: Robert Lesiczkaharcerz, pełni funkcję zastępowego w 18. Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „ŻYWIOŁY” należącej do Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, cieszący się dużym szacunkiem wśród harcerzy, sumiennie wypełniający swoje obowiązki, biorący udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez drużynę czy Hufiec; wolontariusz w VI Kweście „Ratujmy zabytkowe groby” w Rudniku nad Sanem, uczestnik m.in. zbiórek żywności w ramach akcji charytatywnych Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas „Tak. Pomagam”, 21 Świątecznej Zbiórki Żywności Banku Żywności w Tarnobrzegu; wolontariusz podczas kursu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu „Razem bezpiecznie na terenie powiatu niżańskiego” dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; średnia ocen śródrocznych 4,44.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w dniu 23 marca br. W obecności grona nauczycieli i uczniów sekretarz Fundacji Anna Straub oraz dyrektor „CZARNIECKIEGO” Jerzy Stelmach uhonorowali Laureatów 5. edycji pamiątkowymi dyplomami. W swoim przemówieniu Anna Straub podkreśliła rolę tego wyróżnienia i życiowej szansy, jaką otrzymują niewątpliwie uzdolnieni młodzi ludzie.

Przypomnijmy, że w dotychczasowych czterech edycjach stypendia otrzymało 16 uczniów na łączną kwotę 20 tys. zł.

Uroczystość wręczenia stypendiów połączona była z wręczenie przez dyrektora Jerzego Stelmacha POCHWAŁ DYREKTORA SZKOŁY dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym wyróżnili wysokimi osiągnięciami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz w pracy na rzecz społeczności lokalnej w formie wolontariatu.

 

 

Fundacja Kulczykow logo mZarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-                      Osiągnięcia naukowe,

-                      Osiągnięcia sportowe,

-                      Aktywność społeczna,

-                      Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 19 lutego 2018 r. i kończy 23 lutego 2018 r. o godz. 12.00.

Fundacja Kulczykow logo mZarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-  Osiągnięcia naukowe,

-  Osiągnięcia sportowe,

-  Aktywność społeczna,

-  Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 19 października 2017 r. i kończy 25 października 2017 r. o godzinie 15:00.

 

Fundacja Kulczykow logo mW dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Jakub Haduch – zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych realizowanej pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”; finalista etapu diecezjalnego XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca’; średnia ocen śródrocznych 5,38;

- za osiągnięcia sportowe: Wiktoria Pikuła – zawodniczka Klubu „Kaito” Stalowa Wola; II miejsce w kategorii juniorki (56,5 kg) podczas XII Mistrzostw Polski w BJJ (brazylijskie jiu-jitsu) (Legionowo 2016); II miejsce w kategorii junior (57 kg) podczas Mistrzostw Polski Ju-Jitsu Ne-Waza (Sochaczew 2016); średnia ocen śródrocznych 4,69;

- za aktywność społeczną: Wiktoria Jurkowska – udział w projekcie „Każdy może zostać wolontariuszem”, w ramach którego zdobyła umiejętności w zakresie pracy wolontariusza, animacji czasu wolnego, włączyła się w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku oraz zajęć z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem; udział w Warsztatach Terapii Artystycznej w Ośrodku Terapeutyczno Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca”; pełnienie funkcji koordynatora w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności (akcja organizowana przez Bank Żywności w Tarnobrzegu i Komendę Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku) oraz Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Tak. Pomagam” zorganizowanej przez Caritas; na podstawie umowy o pracy wolontarystycznej ze Stowarzyszeniem WIOSNA zaangażowana jako wolontariusz wspomagający w realizację ogólnopolskiego projektu SZLACHETNA PACZKA; wolontariat w zakresie pomocy przedmedycznej podczas niedzielnych rozgrywek piłkarskich zawodników Klubu Sportowego „GALENA”; średnia ocen rocznych 4,7;

- w kategorii Pomoc socjalna: Michał Szeliga – średnia ocen rocznych 4,7.

   

  

  Fundacja Kulczykow logo mW imieniu Prezesa Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Pana Tadeusza Kulczyka oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Pana Jerzego Stelmacha zapraszamy na uroczyste podsumowaniu III Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w roku szkolnym 2016/2017 połączone z wręczeniem stypendiów, które odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13.00 w auli LO w Nisku.

 

Fundacja Kulczykow logo m

   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

-  Osiągnięcia naukowe,

-  Osiągnięcia sportowe,

-  Aktywność społeczna,

-  Pomoc socjalna.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 13 lutego 2017 r. i kończy 22 lutego 2017 r.

Fundacja Kulczykow logo mDruga edycja Programu Stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zakończona. Z uwagą przyglądamy się losom naszych stypendystów. 

 

Katarzyna Chrapko za rozwiązanie innowacyjne dotyczące pracy pn. „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego światła niskoenergetycznego, generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka” otrzymała:
- złoty i srebrny medal oraz nagrodę specjalną (od Egipskiego Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży Wynalazców) podczas Międzynarodowych Targów Innowacji w Indiach;
- srebrny medal podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016;
- złoty medal podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji „Arca 2016" w Chorwacji.


Barbara Trybowska
 do swoich osiągnięć sportowych dorzuciła m.in.:

- II miejsce podczas Turnieju Szachowego o Puchar Posła na Sejm Rafała Webera;

- I miejsce podczas XXVI Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego Jana Gietki w Rudniku nad Sanem;

- III miejsce podczas X Międzynarodowego Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży "Puchar Roztocza" w Tomaszowie Lubelskim;

- VII miejsce podczas Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach w Szczyrku;

- I miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w szachach drużynowych.


Ewa Dryja
 uzyskała awans do eliminacji okręgowych w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, a Natalia Jabłońska kontynuowała swoją działalność na rzecz potrzebujących biorąc udział w akcji "Szlachetna paczka" oraz uczestnicząc w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, gdzie angażowała się w akcje takie jak: Narodowe Czytanie "Quo Vadis", "Wolne Książki" oraz w zbiórkę książek na rzecz żłobka i przedszkola.


Regulamin Programu jest tak ułożony, że w następnym naborze jest szansa na otrzymanie wsparcia przez kolejnych uczniów CZARNIECKIEGO.

Już w najbliższych dniach ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków.

  

tv logo2 

Zapraszamy do wysłuchania relacji z wręczenia stypendiów na antenie Telewizji Miejskiej Stalowa Wola: „Kolejni stypendyści”

http://www.tvmstalowawola.pl/index.php/aktualnosci/2246-vimeo-id-190693639

IMAGE   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2019r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE STYPENIUM FUNDACJI BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW – SESJA WIOSENNA 2018/2019 Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza...
IMAGE     30 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku miało miejsce oficjalne wręczenie stypendiów Fundacji im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w ramach VI edycji Programu Stypendialnego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Niżański Robert...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zaprasza na uroczystość wręczenia stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2018/2019, która odbędzie się 30 października 2018r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej Liceum...
IMAGE  Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 września 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE        W dniu 9 marca 2018 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018 oraz z kandydaturami...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w...
IMAGE Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku...
IMAGE   W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
IMAGE          W imieniu Prezesa Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Pana Tadeusza Kulczyka oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Pana Jerzego Stelmacha zapraszamy na uroczyste podsumowaniu III Edycji Programu...
IMAGE    Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2017 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego...
IMAGE Druga edycja Programu Stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zakończona. Z uwagą przyglądamy się losom naszych stypendystów.    Katarzyna Chrapko za rozwiązanie innowacyjne dotyczące pracy pn. „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego...
IMAGE   Zapraszamy do wysłuchania relacji z wręczenia stypendiów na antenie Telewizji Miejskiej Stalowa Wola: „Kolejni stypendyści” http://www.tvmstalowawola.pl/index.php/aktualnosci/2246-vimeo-id-190693639
IMAGE     2 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miało miejsce uroczyste podsumowanie II Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów połączone z wręczeniem stypendiów. Na uroczystości obecni byli założyciele Fundacji, Bronisława i Tadeusz Kulczykowie, Starosta Niżański...
IMAGE W dniu 10 października 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji jesiennej w roku szkolnym 2016/2017 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
IMAGE   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 9 września 2016 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w...
Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy informację, że stypendystka Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków Katarzyna Baran uzyskała tytuł Laureata XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej. Życzymy dalszych sukcesów.
IMAGE 23 marca 2016 r. pierwsi niżańscy licealiści otrzymali stypendia Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. Przyznane stypendia uwzględniły osiągnięcia uczniów za okres od września 2015 roku do stycznia 2016 roku. Listy gratulacyjne wręczyła licealistom Anna Straub, z upoważnienia...
W dniu 19 marca 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2015/2016 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do...
  Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi...
IMAGE   W dniu 5 lutego br., bezpośrednio po oficjalnej inauguracji działalności Fundacji w LO w Nisku, władze Fundacji wzięły udział w spotkaniu ze Starostą Niżańskim Panem Robertem Bednarzem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Panem Januszem Nawrockim. Starosta Niżański...
IMAGE 5 lutego 2016 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków zainaugurowała swoją działalność na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Tym samym „Czarniecki” stał się beneficjentem programu stypendialnego Fundacji. W swoim wystąpieniu...
Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 27 listopada 2015 r. Fundacja Bronisławy i Tadeusza Kulczyków uzyskała osobowość prawną. Celem Fundacji jest m. in. udzielanie pomocy w różnych obszarach uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarneckiego w Nisku.