Drukuj

Fundacja Kulczykow logo m

Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 29 września 2020r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji jesiennej w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Niskuzwane w dalszej części Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym w czterech kategoriach:

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie Stypendium

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium rozpoczyna się 02 października 2020 r. i kończy 08 października 2020 r. o godz. 12.00. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Ze względu na czasowe zawieszenie działalności szkoły w poprzednim semestrze nie mogła odbyć się oficjalna uroczystość wręczenia stypendiów. W maju założyciele Fundacji Bronisława i Tadeusz Kulczykowie odwiedzili naszą szkołę, by przekazać dyplomy stypendystom w sesji wiosennej w roku szkolnym 2019/2020. Przypomnijmy, że stypendia otrzymali: w kategorii osiągnięcia naukowe – Oliwia Szewczyk, w kategorii aktywność społeczna – Tomasz Kluk.

Regulamin przyznawania Stypendium (link)

Pobierz Wniosek (link)