Drukuj

W dniu 19 marca 2016 r. Zarząd Fundacji na swoim posiedzeniu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków w sesji wiosennej w roku szkolnym 2015/2016 oraz z kandydaturami uczniów wytypowanych do przyznania stypendiów. Wobec nie wniesienia odwołań od decyzji komisji, Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe: Katarzyna Baran – I miejsce w finale diecezjalnym XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej „Święty Jan Paweł II wychowawca młodego pokolenia”, zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego; średnia ocen śródrocznych 5,20;

- za osiągnięcia sportowe: Jakub Haduch – wicemistrz Podkarpacia w piłce siatkowej w kategorii kadetów, zakwalifikowany do 1/4 Finału Mistrzostw Polski Kadetów; średnia ocen śródrocznych 5,38;

- za aktywność społeczną: Jagoda Kołodziej – aktorka Teatru „Kontynuacja” działającego przy Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, kilkakrotnie występowała w spektaklach, z których dochód przeznaczony był dla chorych mieszkańców Niska, zaangażowana w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Bank Żywności, koordynatorka spotkań wolontariuszy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, przygotowujących przyjęcie pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży, średnia ocen śródrocznych 4,33.

Zarząd Fundacji przyznał również jedno stypendium socjalne.